Kom i gang med automasjon, scener og regler

kom i gang keyfree dørlåssystem faq smartvarsling for bolig privatbolig hytta leilighet borettslag og sameie, næringsbygg med enkel adgangskontroll full kontroll automasjon driftsmeldinger

Automasjon

automatiser og styr ulike funksjoner og enheter i ditt keyfree system. Dette inkluderer lys, termostater, dør låser og lignende.

Tidsstyring av alarm gir deg mulighet til at alarmen automatisk skrur seg på på ønskede tidspunkt.

Her kan du for eksempel få systemet til å skru på nattsikkringsmodus kl 22.00 man-fre, og deaktiveres kl 07.00 man-fre. Mens i helgen aktiveres alarmen kl 23.00 og deaktiveres kl 10.00.

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på ¨forhåndsdefinerte regler¨
 4. Trykk på ¨Tidsstyring alarm på¨
 5. Gi navn på regel.
 6. Velg tidspunkt og dager når alarmmodusen skal aktiveres.
 7. Velg en alarmmodus som skal aktiveres på gitt tidspunkt. NB! navnet til den som oppretter denne regelen vil bli vist i alarmloggen når alarmen slås på.
 8. Trykk på Lagre.

For å lese mer om innstillinger for innbruddsalarm, klikk her.

Tidsstyring av alarm gir deg mulighet til at alarmen automatisk skrur seg på på ønskede tidspunkt.

Her kan du for eksempel få systemet til å skru på nattsikkringsmodus kl 22.00 man-fre, og deaktiveres kl 07.00 man-fre. Mens i helgen aktiveres alarmen kl 23.00 og deaktiveres kl 10.00.

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på ¨forhåndsdefinerte regler¨
 4. Trykk på ¨Tidsstyring alarm av¨
 5. Gi navn på regel.
 6. Velg tidspunkt og dager når alarmmodusen skal deaktiveres. NB! navnet til den som oppretter denne regelen vil bli vist i alarmloggen når alarmen deaktiveres.
 7. Trykk på Lagre.

For å lese mer om innstillinger for innbruddsalarm, klikk her.

Vær oppmerksom på at denne regelen ikke skal brukes dersom Io-modulen er en del av et eksternt adgangskontrollsystem. Denne regelen vil kun fungere hvis koponenten er tilkoblet et sluttstykke. Vær oppmerksom på at denne automatiserte regelen forutsetter at sentralen har kontakt med  io-modulen på det tidspunktet man har definert at regelen skal kjøres. Man er selv ansvarlig for å påse dette.

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på ¨forhåndsdefinerte regler¨
 4. Trykk på ¨Tidsstyring IO modul (utgang 1)¨
 5. Velg hvilken IO modul som skal være ulåst eller låst på et bestemt tidspunkt, deretter trykk ¨Fortsett¨.
 6. Sett navn på Regelen
 7. Velg tidspunkt og dager for når regelen skal aktiveres.
 8. Trykk på ¨Lagre¨

Denne funksjonen kan settes opp for dørlåser fra Easy Access og Nimly. Vær oppmerksom på at denne automatiserte regelen forutsetter at sentralen har kontakt med  dørlåsen på det tidspunktet man har definert at regelen skal kjøres. Man er selv ansvarlig for å påse dette.

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på ¨forhåndsdefinerte regler¨
 4. Trykk på ¨Tidsstyring dørlås¨
 5. Velg hvilken dørlås som skal være ulåst eller låst på et bestemt tidspunkt, deretter trykk ¨Fortsett¨.
 6. Sett navn på Regelen
 7. Velg tidspunkt og dager for når regelen skal aktiveres.
 8. Trykk på ¨Lagre¨

Alle elektroniske enheter som er koblet til smartplugg fra frient eller onesti products kan man sku av og på strømkilden til. Dette kan være kaffetrakter, lyskilder, høytalere og lignende. Får å sette opp tidsstyring for en smartplugg kan du følge stegene nedenfor.

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på ¨forhåndsdefinerte regler¨
 4. Trykk på ¨Tidsstyring AV og På enheter¨
 5. Velg hvilke smartplugger som skal slås av og hvilke som skal slås på. (De du ikke velger noe på, vil ikke bli tatt med i regelen).
 6. Trykk ¨fortsett¨
 7. Sett navn på regelen
 8. Velg tidspunkt og dager for når regelen skal aktiveres.
 9. Trykk på ¨Lagre¨

En smartplugg gir deg muligheten til å automatisere styringen av temperaturen der ditt keyfreesystem er installert. Dette oppnås ved å utnytte temperaturmåleren som er i de fleste av våre komponenter fra frient og develco products, for eksempel røykvarsler, luftkvalitetssensor, bevegelsessensor og lignende.

For å sette opp en virtuell termostat kan du følge stegene nedenfor:

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på ¨forhåndsdefinerte regler¨
 4. Trykk på ¨Temperaturstyring i rom¨
 5. Velg hvilken komponent som skal gi temperaturinformasjonen.
 6. Trykk ¨Fortsett¨
 7. Velg hvilken smartplugg som skal benyttes som styrer av det elektriske apparatet som gir varme.
 8. Trykk Fortsett
 9. Sett navn på Regelen
 10. Velg ønsket temperatur som skal indikere når varmeenheten skal slåes av
 11. Velg temperatur for nattsenking.
 12. Trykk ¨Lagre¨

For å se når De ulike automasjonene er satt opp kan du se on oversikt ved å følge stegene nedenfor.

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på ¨Kalendervisning¨

 

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på Automasjonen/regelen du ønsker å endre.
 4. Gjør endringene du ønsker
 5. Trykk ¨Lagre¨.

Regelen er nå endret.

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på Automasjonen/regelen du ønsker å slette.
 4. Bla ned til bunnen av siden og trykk ¨slett¨
 5. trykk ¨slett¨

Regelen er nå slettet.

For å deaktivere eller aktivere en automasjon/regel kan du følge stegene nedenfor:

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Lokaliser regelen du ønsker å Aktivere/Deaktiver.
 4. Huk av/på for å deaktivere eller aktivere regelen.

Grupper

Å optimalisere smarthjemmet ditt handler ikke bare om å ha smarte komponenter, men også om å gjøre dem så sømløse og så praktiske som mulig. Med flere smartplugger eller Ikea Trådfri-pærer har du muligheten til å organisere og kontrollere dem enkelt ved å legge dem til i samme gruppe.

Ved å samle enhetene i en gruppe, gir det deg muligheten til å styre dem kollektivt med bare ett tastetrykk. Dette gjør ikke bare styringen mer effektiv, men gir også rom for kreative muligheter for tilpasning. Du kan skape grupper basert på rom, funksjonalitet eller personlige preferanser. Nedenfor er eksempler på grupperinger for enklere lysstyring.

Her er noen eksempler på gruppering du kan sette opp i ditt keyfree system:

Opprett grupper for hvert rom i huset ditt, for eksempel ¨Stue¨, ¨Soverom¨, eller ¨1. ETG¨. Dette gjør det enkelt å slå av eller på alle enhetene i et bestemt rom eller i en bestemt etasje samtidig.

Skru av alle lys med ett enkelt tastetrykk. Slik kan du forsikre deg om at ingen lys er på mens du er bortreist. Når du kommer hjem igjen kan du like enkelt skru alt på igjen med få tastetrykk.

Grupper etter funksjon, for eksempel ¨Belysning¨, eller ¨Underholdning¨. Dette gir en mer strukturert tilnærming og lar deg fokusere på spesifikke aspekter av smarthjemmet.

Til å begynne med må smartplugenne og /eller smartlyspærene være lagt inn på ditt keyfree system. Er du usikker på hvordan du legger til komponentene på ditt keyfree system, klikk her for å gå til vår side om hvordan du legger til komponenter.

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på grupper i midten på toppen av skjermen
 4. Trykk på pluss-tegnet og
  Lag et navn på Gruppen, deretter
  velg hvilke lyspærer og/eller smartplugger som denne regelen skal gjelde for.
 5. Trykk Lagre

  Du kan når som helst endre på Gruppene eller legge til flere.
 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på grupper i midten på toppen av skjermen
 4. Trykk på de tre grå prikkene til høyre for regelen du ønsker å gjøre endringer på.
 5. Trykk på endre gruppe

Husk å trykke på lagre når du er ferdig med å endre regelen

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på grupper i midten på toppen av skjermen
 4. Trykk på de tre grå prikkene til høyre for regelen du ønsker å gjøre endringer på.
 5. Trykk på ¨slett gruppe¨
 6. Trykk på¨slett¨

Scener

Scener gir deg friheten til å forhåndsdefinere ulike innstillinger i ditt hjem med bruk av lyspærer og smartplugg mini. Du har full kontroll over hvilke lyspærer som skal inngå i hver scene, samt muligheten til å justere lysstyrken individuelt for hver enkelt lyspære. Om ønskelig kan du også integrere smartplugger i scenene for å skape et helhetlig og tilpasset lysmiljø. Her er noen eksempler på hvordan du kan benytte deg av forskjellige scener.

Gjennom å tilpasse scener etter dine behov, gir systemet deg enkel tilgang til ønskede atmosfærer med bare noen få tastetrykk. Dette gir deg ikke bare praktisk styring over belysningen i hjemmet ditt, men også muligheten til å skape stemninger som passer øyeblikket.

For å opprette en scene må du først sette opp regel for hvilke komponenter som skal ingå i scenen.

Her er noen eksempler på scener du kan sette opp i ditt keyfree system:

Kan inkludere lyskilder med høy lysstyrke i stuen og kjøkkenet for å gi energi til starten av dagen.

Smartpluggen kan slå på moccamasteren som starter å trakte kaffen du har gjort klart dagen før, eller andre morgenrutiner.

Moderat belysning i kjøkkenet eller spiseområdet for snacks og drikkepauser. Senket lysstyrke i stua for å unngå blending på skjermen.

Eller dra den helt ut med smartplugg koblet til en popkornmaskin.

Dimmet belysning ved spisebordet for å skape en intim stemning. Mulighet for å inkludere farget belysning for en ekstra touch.

Sterk belysning på kontoret eller arbeidsområdet for å forbedre konsentrasjonen.
Smartplugger kan være koblet til arbeidsrelaterte enheter som skjerm eller skriver.

Sett alle lys på max for å enklere kunne vaske.

Redusert lysstyrke i stuen, soverommet og bad for å skape en rolig atmosfære. Mulighet for å aktivere ambient belysning ved å inkludere bestemte farger. En smartplugg koblet til en diffuser som gir god og avslappende lukt i rommet.

Dimmet belysning med mørke fargetoner og smartplugg koblet til gaming-tilbehør.

Skroll til toppen