FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor ha digitale nøkler?

Da trenger du ikke lenger være fysisk tilstede i din bolig eller på jobb for å ta imot varer og du kan slippe håndverkeren inn døren mens du er på jobb. Dette er tidsbesparende, gir økt sikkerhet da du har kontroll til enhver tid på hvem som tar tilgang. Digitale nøkler er enklere å distribuere til de som trenger det. De kan også tidsbegrenses og tilganger til fjernes. Dette er naturlig en sikrere løsning enn å legge ut nøkkel.

Hva skiller oss fra andre tilsvarende på markedet?

Ved bruk av Keyfree får du muligheten til ikke bare ha adgang til din egen bolig, og til jobb kontoret i en og samme app dersom de også benytter seg av Keyfree. Gjennom vårt system kan du også få levert varer og tjenester på døren på en sikker måte ved at det godkjennes av deg før appen genererer en tidsbegrenset kode. I tillegg kan du installere alarmsensorer, og andre smarthuskomponenter som du styrer i samme app, samt oppgradere til andre tjenester som vi lanserer.

Hvorfor velge Keyfree?

 • Vi kan kobles oss til eksisterende låsesystemer
 • Funksjonaliteten blir som den har vært
 • Utvidet funksjonalitet og enklere forvalting av tilganger til bolig, borettslag og bedrifter.

Gi tilgang til renholdere og andre som du ønsker skal ha tilgang

 • Åpne med app for deg selv eller andre
 • Pakkelevering innenfor for døren
 • Slipp automatisk tjenesteleverandører inn
 • Alt logges alltid.
 • Ingen nøkler på avveie
 • Utvidelsesmuligheter med smarte sensorer for enda mer kontroll.

 

Keyfree er en åpen men sikker plattform som gir deg som forbruker muligheten til å samle flere apper i en, for eksempel bolig alarmen Homely, overvåking, dørlåser som Easy Access, smart lys, robotstøvsugere og lignende. Alt i en og samme app.

Hvilke typer låser kan dere koble dere til?

Vi kan koble oss til alle elektroniske sluttstykker og magnetlåser som bruker strøm for styring. I tillegg kan vi koble oss til kommersielt tilgjengelige låser som Yale Doorrman v2n, Easy Access EasyCode touch, Easy Access EasyCode Fingertouch, Easy Access EsyCode v2, Danalock v3 (zigbee) og Idlock 150. Flere elektroniske låser vil bli kompatible med Keyfree systemet fremover.

Hvor passer Keyfree?

Keyfree passer på alle typer dører som trengs å låses. Om det er innerdører som trengs å låses av i forbindelse med utleie, kontorlokaler, sportshytter og lignende. Keyfree brukes også i privatboliger og hytter, så lenge dørene har spor for standard låskasse for ytterdører.

Hva koster Keyfree?

Dette kommer an på hvilket system som er montert i utgangspunktet på lokasjonen. Finnes det elektroniske låser eller elektroniske sluttstykker fra før som vi kan koble oss til, blir det rimeligere enn om vi må installere elektroniske låser og/eller elektroniske sluttstykker i tillegg til Keyfree systemet. På større lokasjoner trengs ofte ekstra komponenter for å forlenge radiosignalene dersom det skal kobles til flere låser hvor noen komponenter plasseres med lengre avstand. Ta kontakt med oss så kan vi gi anslag på byggetegninger eller komme på befaring.

Hvilke områder dekker dere med service og vedlikehold?

Per i dag dekker vi Stor Oslo med service og installasjon på større lokasjoner og bedrifter. Dersom du ønsker å koble til i din privatbolig eller hytte kan systemet installeres selv. Vår support bistår med hjelp over telefonen dersom du opplever utfordringer, men utstyret er designet for å kunne monteres og kobles til selv. Vi jobber med å utvide servicetilbudet vårt rundt omkring i landet.

Jeg får beskjed i Keyfree app at noe av utstyret er offline?

Dersom noe av Keyfree utstyret er offline, så er det gjerne en av to grunner. Det er for dårlig radiosignaler fra sentralen til komponenten, eller komponenten er batteritom. Dersom komponenten har vært online tidligere må man sannsynligvis bytte batteri. Dette kan enkelt gjøres selv. Dersom komponenten ikke er online med nye batterier er det sannsynlig at radiosingalene er for dårlig og trenger å forsterkes/ forlenges. Dette kan gjøres ved å installere såkalte repeatere. Alle komponenter som støttes i Keyfree plattformen som kan kobles til strøm (sirene, smartplugger, termostater og lignende) fungerer som signalrepeatere. Prøv å installere en slik komponent imellom sentral og komponenten som ikke er online for å forsterke signalene. Det kan også in noen tilfeller være nok å endre plasseringen på Keyfree sentralen. Keyfree benytter Zigbee protokollen for de trådløse signalene. Zigbee bygger ett såkalt meshnett mellom de strømførende komponentene og sentralen. Det er i praksis ingen begrensninger på hvor mange komponenter man kan sette inn i dette meshnettet.

Sentralen min går offline og kobler over på 4G?

Dersom sentralen er koblet til Wifi kan det være wifidekningen som er dårlig eller ustabil. Forsøk å flytte sentralen nærmere din trådløse bredbåndsrouter. For mest stabil drift av ditt Keyfree system anbefaler vi å koble nettverkskabel fra Keyfree sentralen og direkte inn i bredbåndsmodemet. Vår sentralenhet standard kobler automatisk over på 4G dersom den mister internettilgangen og kobler tilbake på internett når den er tilgjengelig igjen. Vår Sentralenhet basis er 100% avhengig av internettilgang.

Min dørlås har gått offline?

Forsøk først med å ta ut ett batteri og vent i minst 10 sekunder med å sette det inn igjen. Nå skal dørlåsen automatisk koble seg til igjen. Dersom låsen går offline igjen forsøk med batteribytte. Dersom dette ikke hjelper kontakt oss på telefon eller epost så hjelper vi deg videre.

Jeg har elektronisk dørlås i dag. Kan jeg koble denne til Keyfree?

Dersom du har en lås som er støttet i Keyfree app trenger du ikke kjøpe ny dørlås for å koble den til Keyfree. Du trenger da en kommunikasjonsmodul tilpasset din lås og denne kan kjøpes hos oss. Denne modulen settes inn i låsen, og den kan da parres mot vår sentral. Etter en suksessfull parring kan du nå fjernstyre din lås via Keyfree app. Keyfree støtter Yale Dorrman v2n, Easy Access EasyCode Touch, Easy Access EasyCode Fingertouch, Easy Access EasyCode v2, Danalock v3 btzb (zigbee) og Idlock 150. Flere elektroniske låser vil bli kompatible med Keyfree systemet fremover.

Jeg vurderer også alarmsensorer - hvordan fungerer det?

Du kan koble til alarmsensorer til Keyfree plattformen. I Keyfree appen og vår webside får du en oversikt over komponenter som er støttet. Dersom du kobler til innbruddsensorer, kan du aktivere og deaktivere alarmen med Keyfree app. Du kan også automatisk skru av alarmen med dørlåsen dersom denne er koblet til Keyfree. Da slipper man ubehageligheter ved å utløse alarmen ved en feil. Alle brannvarslere som kobles til Keyfree blir seriekoblet. Keyfree er i dag ikke koblet til en FG godkjent alarmsentral, men dette vil komme. Alarmen vil uansett varsle alle brukere som er knyttet til lokasjonen med Keyfree app og det vil være lokale sirener som utløses. Det kan også kobles til betjeningspanel for manuell styring av alarm uten app eller dørlås. For sirene ved innbruddsalarm må sirene monteres i tillegg til innbruddsensorer. Brannvarslere og vannsensorer har innebygget sirene.

Kontakt oss

  kontakt@keyfree.no