Montering

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du legger til komponenter fra Frient, Develco Products, Easy Access, Nimly, IKEA, Namron, ELKO, Danalock, FireAngel og Onesti Products.

kom i gang keyfree dørlåssystem faq smartvarsling for bolig privatbolig hytta leilighet borettslag og sameie, næringsbygg med enkel adgangskontroll full kontroll automasjon driftsmeldinger

Develco Products og Frient

Nedenfor er en liste over komponenter fra Frient og Develco Products som er kompatibel med keyfree systemet. 

Betjeningspanelet kan benyttes for å aktivere og deaktivere alarmen på ditt system. For å lese mer om hvodan du setter opp innbruddsalarm på ditt system klikk her. For å lese mer om betjeningspanel trykk her.

For å legge til betjeningspanel fra Develco Products eller Frient på ditt keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Develco Products¨ eller ¨Frient¨ (avhengig av hvilken du har komponent fra), deretter trykk på ¨Betjeningspanel¨.
 5. Sett i batteriene i komponenten (4x AA batteri)
 6. Scan QR-koden, denne finner du på esken og på baksiden av produktet og følg stegene videre på skjermen

Hvordan montere Betjeningspanel

 1. Pakk ut alle deler fra esken.
 2. Åpne frontdekselet ved å løsne skruen på undersiden av komponenten
 3. Benytt medfølgende skruer for å feste veggbraketten.
 4. Sett inn 4 AA-batterier.
 5. Passer deretter betjeningspanelet på dekselet og fest festeskruen på undersiden.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å se teknisk manual klikk her. For å se innsallasjonsnmanual klikk her.

Bevegelsessensor kan benyttes for å detektere ulike soner etter dine ønsker. For å lese mer om hvodan du setter opp innbruddsalarm på ditt system klikk her. For å lese mer om bevegelsessensor trykk her.

Hvordan legge til Bevegelse sensor på Keyfree systemet.

For å legge til Bevegelsesensor fra Develco Products eller Frient på ditt keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Develco Products¨eller ¨Frient¨ (avhengig av hvilken du har komponent fra), deretter trykk på ¨Bevegelsesensor¨.
 5. Sett i batteriene i komponenten (2x AA batteri)
 6. Scan QR-koden, denne finner du på esken og på baksiden av produktet og følg stegene videre på skjermen

Hvordan montere Bevegelsessensor

 1. Pakk ut alle deler fra esken.
 2. Åpne dekselet på baksiden av enheten og sett to AA-batterier, deretter sett på bakdelen igjen.
 3. Løsne braketten og skru den fast på ønsket plassering.
 4. Plasser sensorens bakre del på braketten.

Sensoren trenger god oversikt over rommet, vi anbefaler derfor å plassere sensoren høyt og i et hjørne for best mulig deteksjon. Bevegelsessensoren må plasseres innendørs og unngå å plassere den i nærheten av hindringer og direkte mot vinduer.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å se teknisk manual klikk her. For å se innsallasjonsnmanual klikk her.

Bevegelsessensor kan benyttes for å detektere ulike soner etter dine ønsker. For å lese mer om hvodan du setter opp innbruddsalarm på ditt system klikk her.  Denne bevegelsesensoren er tilpasset slik at alarmen ikke trigges av kjæledyr.

Hvordan legge til Bevegelsessensor  for kjæledyr på Keyfree systemet.

For å legge til Bevegelsesensor for kjæledyr fra Develco Products eller Frient på ditt keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Develco Products¨eller ¨Frient¨ (avhengig av hvilken du har komponent fra), deretter trykk på ¨Bevegelsesensor kjæledyr¨.
 5. Sett i batteriene i komponenten
 6. Scan QR-koden, denne finner du på esken og på baksiden av produktet og følg stegene videre på skjermen

Hvordan montere Bevegelsessensor

 1. Pakk ut alle deler fra esken.
 2. Løsne braketten og skru den fast på ønsket plassering.
 3. sett inn batterier.
 4. Plasser sensoren på braketten.

Sensoren trenger god oversikt over rommet, vi anbefaler derfor å plassere sensoren høyt og i et hjørne for best mulig deteksjon. Bevegelsessensoren må plasseres innendørs og unngå å plassere den i nærheten av hindringer og direkte mot vinduer.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å se teknisk manual klikk her. For å se innsallasjonsnmanual klikk her.

Magnetkontakt kan benyttes for å detektere om dører eller vinduer er åpne eller lukket, og gi alarm dersom noen åpner disse For å lese mer om hvodan du setter opp innbruddsalarm på ditt system klikk her. For å lese mer om magnetkontakt trykk her.

Hvordan legge til magnetkontakt på Keyfree systemet.

For å legge til magnetkontakt fra Develco Produkts eller Frient på ditt keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Develco Products¨eller ¨Frient¨ (avhengig av hvilken du har komponent fra), deretter trykk på ¨Dør og vindusensor¨.
 5. Sett i batteriene i komponenten (2x AA batteri)
 6. Scan QR-koden, denne finner du på esken og på baksiden av produktet og følg stegene videre på skjermen.

Hvordan montere Magnetkontakt

 1. Pakk ut alle deler fra esken.
 2. Fest magnetkontakten til dørkramen og magneten på døren med den medfølgende tosidige teipen (det er viktig at pilen på fremsiden av magnetkontakter peker mot magneten på døren. Avstanden mellom magnetkontakten og magnet bør være 0,5 cm eller mindre.
 3. Løsne bakdelen på magnetkontakten og skru den fast på ønsket plassering.
 4. Sett på magnetkontakten på bakdelen igjen.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å se tekniskmanual klikk her. For å se innsallasjonsnmanual klikk her.

Luftfuktighets sensor kan benyttes for å detektere fuktigheten i rommet. For å lese mer om fuktighetssensor trykk her.

Hvordan legge til Luft fuktighets sensor på Keyfree systemet.

For å legge til fuktsensor fra Develco Products eller Frient på ditt Keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Develco Products¨eller ¨Frient¨ (avhengig av hvilken du har komponent fra), deretter trykk på ¨Fuktsensor¨.
 5. Sett i batteriene i komponenten (2x AA batteri)
 6. Scan QR-koden, denne finner du på esken og på baksiden av produktet og følg stegene videre på skjermen.

Hvordan montere Luft fuktighets sensor

 1. Pakk ut alle deler fra esken.
 2. Løsne bakdelen på fuktsensoren og skru den fast på ønsket plassering.
 3. Sett på fuktsensoren på bakdelen igjen.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å se tekniskmanual klikk her. For å se innsallasjonsnmanual klikk her.

Luftkvalitetssensor kan benyttes for å overvåke kvalitenten på luften i rommet. For å lese mer om Luftkvalitetssensor trykk her.

Hvordan legge til luftkvalitetssensor på Keyfree systemet.

For å legge til luftkvalitetssensor fra Develco Products eller Frient på ditt Keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Develco Products¨eller ¨Frient¨ (avhengig av hvilken du har komponent fra), deretter trykk på ¨Luftkvalitetssensor¨.
 5. Sett i batteriene i komponenten (2x AA batteri)
 6. Scan QR-koden, denne finner du på esken og på baksiden av produktet og følg stegene videre på skjermen.

Hvordan montere Luftkvalitetssensor

 1. Pakk ut alle deler fra esken.
 2. Løsne bakdelen på kompoenten og skru den fast på ønsket plassering.
 3. Sett luftkvalitetssensoren på bakdelen igjen.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å se tekniskmanual klikk her. For å se innsallasjonsnmanual klikk her.

Smartplugg mini kan benyttes for å styre elektroniske enheter ved å skru de av og på. For å lese mer om smartplugg mini trykk her.

Hvordan legge til smartplugg mini på Keyfree systemet.

For å legge til smartplugg mini fra Develco Products eller Frient på ditt Keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Develco Products¨eller ¨Frient¨ (avhengig av hvilken du har komponent fra), deretter trykk på ¨Smartkontakt Schuko¨.
 5. Sett komponenten i stikkkontakten
 6. Scan QR-koden, denne finner du på esken og på baksiden av produktet og følg stegene videre på skjermen.

Hvordan montere Smartplugg mini

 1. Pakk ut alle deler fra esken og sett enheten i ønsket stikkontakt, deretter koble til ønsket enhet med å plassere i strømadapteret i komponenten.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å se tekniskmanual klikk her. For å se innsallasjonsnmanual klikk her.

Smartcable kan benyttes for å overvåke strømbruk og styre elektroniske enheter ved å skru de av og på. For å lese mer om smartcable trykk her.

Hvordan legge til Smartcable på Keyfree systemet.

For å legge til smartcable fra Develco Products eller Frient på ditt Keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Koble til Smartcable.
 2. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 3. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 4. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 5. Trykk på ¨Develco Products¨eller ¨Frient¨ (avhengig av hvilken du har komponent fra), deretter trykk på ¨Smartcable¨.
 6. Scan QR-koden, denne finner du på esken og på baksiden av produktet og følg stegene videre på skjermen.

Hvordan montere Smartcable

 1. Pakk ut alle deler fra esken og koble til komponenten til ønsket elektrisk enhet.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Sirene kan benyttes for å gi lokal varsling ved trigget alarm på ditt system. For å lese mer om hvodan du setter opp innbruddsalarm på ditt system klikk her. For å lese mer om sirene trykk her.

Hvordan legge til sirene på Keyfree systemet.

For å legge til sirene fra Develco Products eller Frient på ditt Keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Develco Products¨eller ¨Frient¨ (avhengig av hvilken du har komponent fra), deretter trykk på ¨Smartcable¨.
 5. Koble Siren til strøm. Den vi automatisk starte å søke etter sentralen. Ledlyset blinker gult mens sirenen når sirenen er i paringsmodus
 6. Scan QR-koden, denne finner du på esken og på baksiden av produktet og følg stegene videre på skjermen.

Hvordan montere Sirene

 1. Pakk ut alle deler fra esken.
 2. Åpne frontdekselet ved å løsne skruen på undersiden av komponenten.
 3. Benytt medfølgende skruer for å feste vegg braketten.
 4. Sett på dekselet og fest skruen.
 5. Koble strømkabelen til en stikkkontakt.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Panikk knapp kan benyttes for å varslle alle brukere i ditt systemet. 

Hvordan legge til Panikk knapp på Keyfree systemet.

For å legge til panikk knapp fra Develco Products eller Frient på ditt Keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Develco Products¨eller ¨Frient¨ (avhengig av hvilken du har komponent fra), deretter trykk på ¨Panikk Knapp¨.
 5. Trykk på knappen på komponenten for å aktivere søk etter nettverk. Den vil da starte søket etter et nettverk. Leddlyset vil blinke gult hver sekund for å indikere at den. søker etter et nettverk.
 6. Trykk på fortsett i appen, slik at sentralen starter søket etter komponenten.

Hvordan resette Panikk Knapp:

 1. Hold knappen på komponenten inne i 10 sekunder inntil LED-lyset blinker grønt raskt. Slipp så knappen. Du har nå 60 sekunder på å utføre reset av komponenten.
 2. Hold knappen inne mens LED-lyset blinker gult en gang, to ganger og tilslutt til lyset blinker raskt repeterende. Slipp så knappen.

Er du usikker på tilkobling av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Røykvarsler kan benyttes for å varsle alle brukere i ditt systemet ved brann. For å lese mer om røykvarsler trykk her.

Hvordan legge til Røykvarsler på Keyfree systemet.

For å legge til røykvarsler fra Develco Products eller Frient på ditt Keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Develco Products¨eller ¨Frient¨ (avhengig av hvilken du har komponent fra), deretter trykk på ¨Røykvarsler¨.
 5. Løsne sensoren fra monteringsplaten ved å vri mot klokken. Fjern isolasjonsstripen (eller sett i batterier) Komponenten vil nå automatisk gå inn i paringsmodus
 6. Trykk på fortsett i appen, slik at sentralen starter søket etter komponenten. Når LED-lyset på røykvarsleren slutter å blinke har den koblet til senstralen.

Når røyksensoren søker etter sentralen blinker LED-lyset på baksiden ac røyksensoren. Dersom skanningen utløper må du manuekt starte tilkoblingen igjen. Dette gjøres ved å holde inne  LED-knappen på baksiden til den blinker hurtig med rødt lys (ca 17 sekunder), deretter slipp knappen, og start tilkoblings prosessen over på nytt.

Er du usikker på tilkobling av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å se tekniskmanual klikk her. For å se innsallasjonsnmanual klikk her.

Onesti Products

Nedenfor er en liste over komponenter fra Onesti Products som er kompatibel med keyfree systemet. 

Smartplugg Relax kan benyttes for å overvåke elektroniske enheter. For å lese mer om smartplugg mini trykk her.

Hvordan legge til smartplugg Relax på Keyfree systemet.

For å legge til smartplugg Relax fra Onesti Products på ditt Keyfree system, kan du følge stegene nedenfor, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Onesti Products¨, deretter trykk på ¨RELAX Smart Plugg¨.
 5. Sett komponenten i stikkkontakten.
 6. Scan QR-koden, denne finner du på esken og på baksiden av produktet og følg stegene videre på skjermen.

Hvordan montere Smartplugg Relax

 1. Pakk ut alle deler fra esken og sett enheten i ønsket stikkontakt, deretter koble til ønsket enhet med å plassere i strømadapteret i komponenten.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å se tekniskmanual klikk her.

FireAngel

Nedenfor er en liste over komponenter fra FireAngel som er kompatibel med keyfree systemet. 

Røykvarsler kan benyttes for å varsle alle brukere i ditt systemet ved brann

Hvordan legge til FireAngel røyksensor på Keyfree systemet.

For å legge til FireAngel røyksensor fra FireAngel på ditt Keyfree system trenger du en kommunikasjonsmodul for Zigbee fra Fire Angel. Du kan du følge stegene nedenfor om hvordan du kan legge til denne enheten, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨FireAngel¨, deretter trykk på ¨FireAngel Røyksensor¨.
 5. Sett modulen inn i røykvarsleren. Trekk ut isolasjonsstripen til batteriet (rød) ut dersom den er tilstede (eller sett i batteri).
 6. Trykk på legg til-knappen en gang. Den er plassert på baksiden, det sirkulæret hullet til venstre for Ziggbee-merket.
 7. LED-lyset vil blinke hvert sekund for å indikere at den søker etter et Zigbee-nettverk å koble til.
 8. Trykk på ¨fortsett¨ i appen, deretter trykk på ¨fortsett¨ igjen.

Ved en vellykket paring vil LED-lyset på kommunikasjonsmodulen blinke hvert tredje sekund de første to timene. Dersom tilkoblingen ikke var vellykket, start prosessen på nytt. Dersom modulen fortsatt ikke kobles til, prøv en fabrikkresett ved å trykke på og holde inne legg til knappen i 5 sekunder. Modulen vil blinke 10 ganger for å bekrefte at tilbakestillingen var vellykket.

Hvordan montere montere FireAngel Røykvarsler

Installer røyksensorer i sirkulasjonsområder med en avstand ikke nærmere enn 0,5 m fra vegg, ikke nærmere enn 0,5 m fra en dør til ethvert rom der brann kan starte, og ikke nærmere enn 0,5 m til neste røykvarsler. Installer sensoren i taket, ideelt  i midten av rommet. Installer tilstrekkelig med sensorer for å kompensere for lukkede dører og hindringer.

Du bør aldri montere en røykvarsler i et kjøkkenrom, her anbefaler vi varmesensor. ikke installer alarmene innenfor 1500 mm fra en fluorescerende lysarmatur og hold ledningene minst 1000 mm fra disse armaturene. ikke installer alarmer på kretser som inneholder fluorescerende lysarmatur eller dimmer-brytere. ikke installer alarmer innenfor 300 mm fra lysarmaturer eller romhjørner. Ikke installer røyksensorer i veggposisjoner som er mindre enn 100 mm eller mer enn 300 mm unna taket. Ikke plasser røyksensor i nærheten av bad eller dusj, da den kan være mottakelig for damp og gi falsk alarm. ikke installer sensoren på vegg.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Røykvarsler kan benyttes for å varsle alle brukere i ditt systemet ved brann

Hvordan legge til FireAngel røyksensor på Keyfree systemet.

For å legge til FireAngel røyksensor fra FireAngel på ditt Keyfree system trenger du en kommunikasjonsmodul for Zigbee fra Fire Angel. Du kan du følge stegene nedenfor om hvordan du kan legge til denne enheten, det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne Keyfree app på din smart telefon.
 2. trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨FireAngel¨, deretter trykk på ¨FireAngel Røyksensor SM-F 230V¨.
 5. Sett modulen inn i røykvarsleren. Trekk ut isolasjonsstripen til batteriet (rød) ut dersom den er tilstede (eller sett i batteri).
 6. Trykk på legg til-knappen en gang. Den er plassert på baksiden, det sirkulæret hullet til venstre for Ziggbee-merket.
 7. LED-lyset vil blinke hvert sekund for å indikere at den søker etter et Zigbee-nettverk å koble til.
 8. Trykk på ¨fortsett¨ i appen, deretter trykk på ¨fortsett¨ igjen.

Ved en vellykket paring vil LED-lyset på kommunikasjonsmodulen blinke hvert tredje sekund de første to timene. Dersom tilkoblingen ikke var vellykket, start prosessen på nytt. Dersom modulen fortsatt ikke kobles til, prøv en fabrikkresett ved å trykke på og holde inne legg til knappen i 5 sekunder. Modulen vil blinke 10 ganger for å bekrefte at tilbakestillingen var vellykket.

Hvordan montere montere FireAngel Røykvarsler

Installer røyksensorer i sirkulasjonsområder med en avstand ikke nærmere enn 0,5 m fra vegg, ikke nærmere enn 0,5 m fra en dør til ethvert rom der brann kan starte, og ikke nærmere enn 0,5 m til neste røykvarsler. Installer sensoren i taket, ideelt  i midten av rommet. Installer tilstrekkelig med sensorer for å kompensere for lukkede dører og hindringer.

Du bør aldri montere en røykvarsler i et kjøkkenrom, her anbefaler vi varmesensor. ikke installer alarmene innenfor 1500 mm fra en fluorescerende lysarmatur og hold ledningene minst 1000 mm fra disse armaturene. ikke installer alarmer på kretser som inneholder fluorescerende lysarmatur eller dimmer-brytere. ikke installer alarmer innenfor 300 mm fra lysarmaturer eller romhjørner. Ikke installer røyksensorer i veggposisjoner som er mindre enn 100 mm eller mer enn 300 mm unna taket. Ikke plasser røyksensor i nærheten av bad eller dusj, da den kan være mottakelig for damp og gi falsk alarm. ikke installer sensoren på vegg.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Nimly

Nedenfor er en liste over komponenter fra Nimly som er kompatibel med keyfree systemet. 

For å lese mer om Nimly Touch trykk her.

Hvordan legge til Nimly Touch på Keyfree systemet.

For å legge til Nimly Touch på ditt keyfree system kan du følge stegene nedenfor,  det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Nimly¨, deretter trykk på ¨Touch¨.
 5. Følg deretter stegene på skjermen.

For å gå til  installasjonsmanual, klikk her.

For å gå til Innstallasjonguide og programeringsguide klikk her.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Hvordan legge til Nimly Touch Pro på Keyfree systemet.

For å legge til Nimly Touch Pro på ditt keyfree system kan du følge stegene nedenfor,  det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Nimly¨, deretter trykk på ¨Touch Pro¨.
 5. Følg deretter stegene på skjermen.

For å gå til  installasjonsmanual, klikk her.

For å gå til Innstallasjonguide og programeringsguide klikk her.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å lese mer om Nimly Indoor trykk her.

Hvordan legge til Nimly Indoor på Keyfree systemet.

For å legge til Nimly Indoor på ditt keyfree system kan du følge stegene nedenfor,  det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Nimly¨, deretter trykk på ¨Indoor¨.
 5. Følg deretter stegene på skjermen.

For å gå til  installasjonsmanual, klikk her.

For å gå til Innstallasjonguide og programeringsguide klikk her.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å lese mer om Nimly Code, trykk her.

Hvordan legge til Nimly Code på Keyfree systemet.

For å legge til Nimly Code på ditt keyfree system kan du følge stegene nedenfor,  det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Nimly¨, deretter trykk på ¨Code¨.
 5. Følg deretter stegene på skjermen.

For å gå til  installasjonsmanual, klikk her.

For å gå til Innstallasjonguide og programeringsguide klikk her.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Hvordan legge til Nimly Entrance på Keyfree systemet.

For å legge til Nimly Entrance på ditt keyfree system kan du følge stegene nedenfor,  det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Nimly¨, deretter trykk på ¨Entrance¨.
 5. Følg deretter stegene på skjermen.

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre ved å bestille montering.

Easy Access

Nedenfor er en liste over komponenter fra Easy Access som er kompatibel med keyfree systemet. 

Hvordan legge til Easy Access V2 på Keyfree systemet.

For å legge til Easy Access V2 på ditt keyfree system kan du følge stegene nedenfor,  det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Easy Access¨, deretter trykk på ¨EasyCode V2¨.
 5. Følg deretter stegene på skjermen.

For å se montering- og programeringsmanual til denne enheten, klikk her.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Hvordan legge til Easy Code Touch på Keyfree systemet.

For å legge til Easy Access V2 på ditt keyfree system kan du følge stegene nedenfor,  det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Easy Access¨, deretter trykk på ¨Easy Code Touch¨.
 5. Følg deretter stegene på skjermen.

For å se montering- og programeringsmanual til denne enheten, klikk her.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Hvordan legge til Easy Finger Touch på Keyfree systemet.

For å legge til Easy Finger Touch på ditt keyfree system kan du følge stegene nedenfor,  det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Easy Access¨, deretter trykk på ¨Easy Finger Touch¨.
 5. Følg deretter stegene på skjermen.

For å se montering- og programeringsmanual til denne enheten, klikk her.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Yale Doorman

Nedenfor er en liste over komponenter fra Yale Doorman som er kompatibel med keyfree systemet. 

Hvordan legge til Yale Doorman L3 på Keyfree systemet.

For å legge til Yale Doorman L3 på ditt keyfree system kan du følge stegene nedenfor,  det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Yale Doorman¨, deretter trykk på ¨Yale Doorman L3¨.
 5. Følg deretter stegene på skjermen.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Hvordan legge til Yale Doorman V2N på Keyfree systemet.

For å legge til Yale Doorman V2N på ditt keyfree system kan du følge stegene nedenfor,  det er viktig at komponenten holdes i nærheten av sentralen ved tilkobling:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Yale Doorman¨, deretter trykk på ¨Yale Doorman V2N¨.
 5. Følg deretter stegene på skjermen.

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

IKEA

Nedenfor er en liste over komponenter fra Easy Access som er kompatibel med keyfree systemet. 

For å legge til Trådfri IKEA E27. kan fu følge stegene nedenfor. Det er viktig at komponenten er i nærheten av sentralen ved tilkobling.

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨IKEA¨, deretter trykk på ¨Lyspære Trådfri IKEA E27¨.
 5. Sett lyspæren i ønsket lyskilde som er tilkoblet strøm.
 6. Fabrikkreset lyspæren ved å skru lampen av og på 6 ganger.
 7. Når lampen skrus på for 6. gang vil lyspæren blinke en gang, deretter dimmes opp/ned.
 8. La lyspæren stå på.
 9. Lyspæren søker nå  etter hjemmesentralen.
 10. Klikk på fortsett, deretter trykk på fortsett igjen.

Lyspæren vil nå koble seg til sentralen. 

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å legge til Trådfri IKEA E27. kan fu følge stegene nedenfor:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨IKEA¨, deretter trykk på ¨Lyspære Trådfri IKEA GU10¨.
 5. Sett lyspæren i ønsket lyskilde som er tilkoblet strøm.
 6. Fabrikkreset lyspæren ved å skru lampen av og på 6 ganger.
 7. Når lampen skrus på for 6. gang vil lyspæren blinke en gang, deretter dimmes opp/ned.
 8. La lyspæren stå på.
 9. Lyspæren søker nå  etter hjemmesentralen.
 10. Klikk på fortsett, deretter trykk på fortsett igjen.

Lyspæren vil nå koble seg til sentralen. 

Er du usikker på montering av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Namron

Nedenfor er en liste over komponenter fra Namron som er kompatibel med keyfree systemet. 

For å legge til Namron Dimmer kan du følge stegene nedenfor. Det er viktig at komponenten er i nærheten av sentralen ved tilkobling.

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Namron¨, deretter trykk på ¨Namron dimmer¨.
 5. Koble dimmeren til strøm. Enheten vi nå automatisk starte å søke etter sentralen. 
 6. Trykk fortsett i appen og følg stegene videre.

Dersom komponenten ikke blir oppdaget, trykk 5 ganger på dimmerens reset knapp og start nytt søk.

Er du usikker på montering og/eller tilkobling av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å legge til Namron Panelovn kan du følge stegene nedenfor. Det er viktig at komponenten er i nærheten av sentralen ved tilkobling.

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Namron¨, deretter trykk på ¨Namron Panelovn¨.
 5. Koble panelovnen til strøm. 
 6. Hold OK-knappen på panelovnen inne i over 5 sekunder. Panelovnen vil da gå inn i nettverksparringsmodus og søke nærliggende nettverk i 3 minutter
 7. Trykk fortsett i appen og følg stegene videre.

Er du usikker på montering og/eller tilkobling av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

For å legge til Namron Skjøteledning kan du følge stegene nedenfor. Det er viktig at komponenten er i nærheten av sentralen ved tilkobling.

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Namron¨, deretter trykk på ¨Namron Skjøteleding¨.
 5. Koble skjøteledningen til strøm. 
 6. Gi ¨program¨ (på og av)-knappen fem korte trykk kontinuerlig for å sette komponenten i paringsmodus.
 7. Trykk fortsett i appen og følg stegene videre.

Led-indikatoren vil blinke 6 ganger på parringen er vellykket.

Er du usikker på montering og/eller tilkobling av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

ELKO

Nedenfor er en liste over komponenter fra ELKO som er kompatibel med keyfree systemet. 

For å legge til Elko Super termostat kan du følge stegene nedenfor. Det er viktig at komponenten er i nærheten av sentralen ved tilkobling.

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨ELKO¨, deretter trykk på ¨ELKO Super termostat¨.
 5. Koble termostaten til strøm. 
 6. Sørg for at WiFi-symbolet vises i displayet på komponenten. Dersom dette ikke vises, trykk på pil ned og M samtidig på komponenten til symbolet vises.
 7. Trykk fortsett i appen og følg stegene videre.

Er du usikker på montering og/eller tilkobling av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Danalock

Nedenfor er en liste over komponenter fra Danalock som er kompatibel med keyfree systemet. 

For å legge til Danalock V3 BTZB kan du følge stegene nedenfor. Det er viktig at komponenten er i nærheten av sentralen ved tilkobling.

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon.
 2. Trykk på enheter (valg nummer to på menyen på bunnen av skjermen).
 3. Trykk på pluss tegnet til høyre, deretter trykk på ¨Legg til ny enhet¨
 4. Trykk på ¨Danalock¨, deretter trykk på ¨Danalock V3 BTZB¨.
 5. Fjern isolasjonsstrippen til batteriene på komponenten. LED-lyset bekrefter at låsen har strøm. 
 6. For å starte pareprosessen på komponenten, trykk inn knappen en gang i det lille hullet med medfølgende verktøy (alternativt binders). Et grønt lys indikerer at komponenten er satt i paringssmodus.
 7. Trykk fortsett i appen og følg stegene videre.

Er du usikker på montering og/eller tilkobling av denne komponenten ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre over telefon, eller ved å bestille montering.

Skroll til toppen