Oppsett av innbruddsalarm

Skreddesy din egen innbruddsalarm! Legg enkelt til innbruddskomponenter som magnetkontakt, bevegelse sensor, sirene og betjeningspanel. Er du usikker påhvilke komponenter ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg videre.

kom i gang keyfree dørlåssystem faq smartvarsling for bolig privatbolig hytta leilighet borettslag og sameie, næringsbygg med enkel adgangskontroll full kontroll automasjon driftsmeldinger

Kom i gang

Med Keyfree app kan du enkelt skreddesy din egen innbruddsalarm.

Det er tre forskjellige alarmprofiler som kan aktiveres og endres etter dine behov og ønsker.

Vi anbefaler alle våre kunder med innbruddsalarm å ha et betjeningspanel, klikk her for å gå til vår nettbutikk.(utviklet av Frient/Develco) Det er enkelt å styre alarm gjennom vår app, men i noen tilfeller hvor mobilen ikke er tilgjengelig er det lurt å ha et betjeningspanel. Dersom du skal sette opp alarmprofiler selv kan du følge stegene nedenfor:

Du kan opprette alarm-tile ved å følge stegene nedenfor. Det er viktig at alle brukere som skal ha mulighet til å deaktivere alarm aktiverer dette på sin egen bruker i systemet. For å aktivere alarm-tile kan du følge stegene nedenfor:

 1. Åpne Keyfree app.
 2. Trykk på dashbord enhetsliste (fire hvite firkanter hvor en firkant er på skrå, øverst til høyre9.
 3. Huk på alarm og klikk på lagre.
 4. Tryll på pil tilbake øverst til venstre.
 5. trykk på fortsett og følg stegene videre på skjermen

Hvis du ønsker å endre PIN-koden, er dette en enkel prosess som kan gjennomføres i appens innstillinger. Det er brukeren selv som å gjøre denne endringen, og kan gjøres ved å følge stegene nedenfor:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon
 2. Trykk på instillinger (tannhjulet nederst til høyre)
 3. Under konto, trykk på ¨Endre alarm_PIN til hjemmesentral¨og følg stegene på skjermen.

Alarm kan enkelt aktiveres og deaktiveres via keyfree app eller på betjeningspanelet som er tilkoblet systemet.

Aktivere og deaktivere alarm gjennom keyfree app:

På dashbordet i keyfree app finner du alarmikonet øverst til venstre. Trykk på ¨aktiver¨ og velg hvilken modus du ønsker å aktivere alarmen i.

For å deaktivere, trykk på ¨deaktiver¨ og bekreft med din PIN-kode.

Aktivere og deaktivere alarm på betjeningspanelet levert av frient og develco:

På betjeningspanelet kan du enkelt aktivere og deaktivere alarmen ved å gjøre følgende:

Borte modus på: Kode + hengelås lukket

Delsikring på: Kode + hus

Nattmodus på: Kode + nattsymbol

Alarm av: Kode + hengelås åpen

Borte modus: Aktiverer alle innbruddkomponenter på ditt system.

Delsikring modus: Er ønskede komponenter som skal være aktive mens du oppholder deg i huset.

Natt modus: Er ønskede komponenter som skal være aktive om natten mens du sover.

Det er kun administrator og eier som kan aktivere at dørkoden skal deaktivere alarm. Dette må aktiverer på hver enkelt bruker og på alle de ønskede dørlåsene. For å aktivere denne funksjonen må brukeren ha opprettet alarm-tile og alarm-PIN på sin egen bruker. For å aktivere at dørkoden deaktiverer alarmen kan du følge stegene nedenfor:

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon 
 2. Trykk på dørlåsen du ønsker at skal deaktivere alarmen.
 3. trykk å ¨dørtilganger¨
 4. Lokaliser personen du ønsker at skal kunne deaktivere alarm med dørkode, deretter trykk på denne brukeren.
 5. Under¨Adgang deaktiverer alarm¨, huk på ¨Slå av alarmen med denne adgangen¨

Følg stegene ovenfor for alle brukere du ønsker at skal kunne deaktivere alarm med dørkode.

Aktivering av alarmprofiler

Innstillingene i keyfree app gir deg mange muligheter. Vi har alarmprofilene borte modus, delsikring modus og natt modus.

På de tre profilene ovenfor kan du velge mellom tre forskjellige reaksjonstypene Inngang og utgang, Gjennomgang og Normal. Videre kan du sette tid og lydvarsel tid på inngang og utgangstid, og lengden på lydvarsling ved inn- og utgangstid

Ved aktivering av en alarmprofil kan kun aktiveres og dekativeres for komponenter innenfor innbrudd. Komponenter som overvåker hele døgnet vil ikke påvirkes av alarmprofilene. Dette gjelder komponenter som røykvarslere, varmesensorer og vannlekkasjesensorer, luftkvalitet sensor, luft fuktighets sensor og lignene, disse vil alltid være aktive og varsle om en alarm utløses uavhengig om en alarmprofil er aktiv eller deaktivert.

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon
 2. Trykk på innstillinger (tannhjulet nederst til høyre)
 3. Under ¨Alarminnstillinger¨, trykk på. ¨Alarmprofiler¨
 4. Velg alarmprofilen du ønsker å sette opp.
  Borte modus: Aktiverer alle innbruddkomponenter på ditt system.
  Delsikring modus: Er ønskede komponenter som skal være aktive mens du oppholder deg i huset.
  Natt modus: Er ønskede komponenter som skal være aktive om natten mens du sover.
 5. Huk på enheten du ønsker at skal aktiveres på den gjeldene alarmprofilen.
 6. Trykk på pil tilbake øverst til venstre for å gå tilbake til ¨alarmprofiler innstillinger¨.
 7. Trykk på pil tilbake igjen øverst til venstre for å gå tilbake til ¨innstillinger¨.

Gjenta stegene over for alle tre alarmprofiler.

Inngangstid  og utgangstid gjelder for komponentene som dekker soner som har inngang til bygget. Dette kan være rom som gang, vaskerom og lignende.

Inngangstid og utgangstid betyr tiden det tar for deg å nå betjeningspanelet får å skru av alarmen før den gåt når den oppdager bevegelse i denne sonen. Eller tiden det tar å gå ut fra betjeningspanelet og lukke døren før alarmen skrur seg på.

 

 1. Åpne keyfree app på din smart telefon
 2. Trykk på innstillinger (tannhjulet nederst til høyre)
 3. Under ¨Alarminnstillinger¨, trykk på. ¨inn- og utgangstid¨
 4. Velg alarmprofilen du ønsker å sette opp forsikkelsen på.
  Borte, Delsikring eller Nattsikring.
 5. Velg ønsket tid på forsinkelsen på inngangstid og utgangstid.
 6. Velg ønsket tid på  inngangstid lyd og utgangstid lyd.
 7. Trykk på lagre.

Gjenta stegene over for alle tre alarmprofiler. Du kan også velge forskjellige tider på Bortemodus, Delsikring og nattsikring.

Automasjon

Med Keyfree systemet er det også mulig å sette opp regler på systemet som aktiverer og deaktiverer alarm i gitte tidspunkt. Det er flere ulike regler, automasjoner og scener som kan settes opp på Keyfree systemet, for å lese mer om disse klikk her.

Tidsstyring av alarm gir deg mulighet til at alarmen automatisk skrur seg på på ønskede tidspunkt.

Her kan du for eksempel få systemet til å skru på nattsikkringsmodus kl 22.00 man-fre, og deaktiveres kl 07.00 man-fre. Mens i helgen aktiveres alarmen kl 23.00 og deaktiveres kl 10.00.

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på ¨forhåndsdefinerte regler¨
 4. Trykk på ¨Tidsstyring alarm på¨
 5. Gi navn på regel.
 6. Velg tidspunkt og dager når alarmmodusen skal aktiveres.
 7. Velg en alarmmodus som skal aktiveres på gitt tidspunkt. NB! navnet til den som oppretter denne regelen vil bli vist i alarmloggen når alarmen slås på.
 8. Trykk på Lagre.

Tidsstyring av alarm gir deg mulighet til at alarmen automatisk skrur seg på på ønskede tidspunkt.

Her kan du for eksempel få systemet til å skru på nattsikkringsmodus kl 22.00 man-fre, og deaktiveres kl 07.00 man-fre. Mens i helgen aktiveres alarmen kl 23.00 og deaktiveres kl 10.00.

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på ¨forhåndsdefinerte regler¨
 4. Trykk på ¨Tidsstyring alarm av¨
 5. Gi navn på regel.
 6. Velg tidspunkt og dager når alarmmodusen skal deaktiveres. NB! navnet til den som oppretter denne regelen vil bli vist i alarmloggen når alarmen deaktiveres.
 7. Trykk på Lagre.
 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på Automasjonen/regelen du ønsker å endre.
 4. Gjør endringene du ønsker
 5. Trykk ¨Lagre¨.
 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Trykk på Automasjonen/regelen du ønsker å slette.
 4. Bla ned til bunnen av siden og trykk ¨slett¨
 5. trykk ¨slett¨

Regelen er nå slettet.

For å deaktivere eller aktivere en automasjon/regel kan du følge stegene nedenfor:

 1. Åpne Keyfree app på din smarttelefon.
  Trykk på Automasjon (midterste symbol på menylinjen nederst på skjermen)
 2. Trykk på Automasjon i menyen nederst på skjermen, midterste symbol på menylinjen (hus med skiftenøkkel).
 3. Lokaliser regelen du ønsker å Aktivere/Deaktiver.
 4. Huk av/på for å deaktivere eller aktivere regelen.

 

Skroll til toppen