Varedistribusjon gjort smart

Keyfree sørger for en mer effektiv varedistribusjon, både får å motta varer og for å sende varer til sluttbruker. Vi tilpasser systemet etter deres behov. Keyfree sørger for at vareleverandørene kan åpne lageret selv via vår plattform. Samtidig som dere raskt og enkelt kan få midlertidig adgang til adressene dere har leveranse hos, uten at kunden må være til stede.

Varemottak Varelevering

Dor-last-opp

Varemottak

Skap et kostnadeffektivt varemottak

Keyfree sørger for at vareleverandørene kan åpne lageret selv via vår plattform. Vi kan også sørge for å sette opp sensorer og kameraer som varsler dersom noen skulle ta seg til rette.

Keyfree’s plattform muliggjør tilpassede løsninger til store og små bedrifter. Gjennom å benytte dere av Keyfree i deres butikk får dere økt fleksibilitet i forhold til kundebehandling. Samtidig som ventetiden elimineres for leverandører,da dere ikke trenger å fysisk være til stede for vareleveransene, som er tidseffektivt for begge parter. Dette åpner opp for en utvidet leveringstid og for nattlevering, som kan bidra til en mer effektiv drift. Keyfree minimer sannsynligheten for stjeling av varer, da varene ikke lenger blir plassert utenfor butikken. Ved å benytte vårt system blir leveringen kontrollert og loggført.

  • Et verktøy som muliggjør et tryggere varemottak
  • Bidrar til økt fleksibilitet
  • Kontroll og loggført gjennom våre systemer.
Dorlas

Gjør deres levering smart

Gjennom vår app kan du raskt og enkelt på midlertidig adgang til adressene du har leveranse hos. Dere slipper utgifter for bomturer, da dere kan få tilgang til bygget uten at kunden er tilstede. Dette sikrer at varene ikke blir frastjålet under eller etter levering ved å bli plassert utenfor, i tillegg til at det eliminerer deres vente tid på å få tilgang til bygget.

Gjør varelevering smart

  • Vi kan kobles oss til eksisterende låsesystemer
  • Funksjonaliteten blir som den har vært
  • Utvidet funksjonalitet og enklere forvalting

Kontakt oss

    kontakt@keyfree.no