Personvernerklæring – Keyfree tjenesten

I henhold til den nye personopplysningsloven, EUs General Data Protection Regulation

(GDPR) 2016/679, ber vi om ditt samtykke til behandling og lagring av dine personopplysninger.

Keyfree er en tidsbegrenset tjeneste som leveres av Safe4 Security Group AS. Safe4 er også

behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Keyfree tjenesten gir brukeren av

Keyfree app en tilgang via en Hjemmesentral (HomeGate) til å styre digital lås ved at en administrator

selv kan operere låsen, samt kan tildele brukerkonto eller adgang til andre husstandsmedlemmer

og/eller leverandører som har behov for å åpne digital lås på en trygg og etterrettelig måte.

 

Organisering - Keyfree tjenesten

Keyfree er en digital plattform med tjeneste som styrer en digital lås. All operasjon av låsen, status for

låsen vil vises og kunne kontrolleres i app. Keyfree systemet kan ha installert bevegelsessensor(er) i

tillegg til digital lås, og de kan gi varsel (en "push notification") i app dersom noe som er uønsket

oppdages i sone av en bolig eller areal hvor den er montert. Slike hendelser vil også vises i logg i app.

 

Personopplysninger

For å kunne inngå en avtale om bruk av Tjenesten, er det et krav at du deler visse begrensede

personopplysninger. Med personopplysninger menes informasjon om en identifiserbar fysisk person

slik som: navn, adresse/bosted, telefonnummer, e-post og dynamisk IP adresse, samt informasjon om

bruk av Keyfree tjenesten. Keyfree tar kun imot personopplysninger som bruker selv oppgir i

forbindelse med oppsett av app, og evt. fra Keyfree web. Keyfree innhenter ikke andre

personopplysninger fra 3. part. Personopplysninger kan også være innhold i logg av hendelser som

systemet lagrer (hvem åpnet hvilken dør og når)

 

Behandling av personopplysninger

Formålet med å samle inn personopplysninger, er å kunne levere, forbedre og gi kundestøtte for

Keyfree tjenesten når det er påkrevet. Bruker har selv tilgang til informasjonslogg og status for digital

lås tilknyttet hjemmesentral i bolig via Keyfree app. Tjenesten kobler ikke persondata mot annen bruk

enn det som er avtalt. Personopplysninger deles ikke med 3. part uten at Data Processing avtale som er

iht. GDPR reglene er inngått. Innhentede data vil ikke bli benyttet i ekstern kommersiell sammenheng.

Bruker aksepterer at det kan være behov for kontakt for å stimulere bruk av digital lås i forbindelse med

endring og utvidelse av Keyfree tjenesten. Keyfree overordnede mål er å bidra til en enklere hverdag for

folk flest, samt bidra til en mer bærekraftig hjemleveringsprosess. Informasjon hverken lagres eller

behandles utenfor EU/EØS området. Bruker kan selv i app se alle personopplysninger som er lagret, og

be om å få slettet personopplysningene når som helst og derved avslutte tjenesten.

Safe4 Security Group AS sin virksomhet er underlagt ett strengt sett av regler knyttet til europeisk

sertifisering av sitt øvrige tjenestetilbud innen sikkerhetstjenester i markedet. Den samme teknologiske

basis benyttes for Keyfree teknologiplattform og tjenesten for å ivareta datasikkerhet, kvalitetssikring,

opplæring av personell, tilganger til systemer og data, risikovurderinger og krav til gjennomføring av

tjenestene som tilbys. KeyFree har derfor egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og

beskytte personopplysninger som behandles i systemene, mot uautorisert eller ulovlig behandling,

utilsiktet eller ulovlig tap, ødeleggelse eller endring eller uautorisert utlevering eller tilgang til slike

personopplysninger. Overføring av data til og fra app og digital lås via cloud er kryptert. Kun autorisert

personell som trenger opplysninger fra de ulike systemer for å støtte tjenesten, har tilgang til slike.

Rettigheter den enkelte behandler har, styres av den rolle, ansvar og opplæring den enkelte operatør

innehar.

 

Kontakt Safe4 Security Group:

Har du behov for kontakt i forbindelse med lagring av personopplysninger på Keyfree plattformen med

evt. tilhørende tjenester, kan du sende en forespørsel/spørsmål til : personvern@safe4.com

Informasjon om Keyfree tjenesten finnes her : www.keyfree.io

Informasjon om HomeGate hjemmesentral finnes her : www.onestiproducts.io

 

Keyfree Personvernerklæring - v.1

01.02.2021

Kontakt oss

    kontakt@keyfree.no